728 x 90  • Articles
  • Views
  AUTHOR

  Rafał Kluszczyński

  Inżynier oprogramowania pracujący w Allegro. W latach 2009-2015 zaangażowany w tworzenie i rozbudowę Polskiej Infrastruktury Gridowej dostarczającej społeczności naukowej platformę informatyczną PLGrid. Żywo zainteresowany obliczeniami i systemami rozproszonymi oraz problemami “wielkiej skali”. Wobec tematyki przetwarzania obrazów także nie pozostanie obojętny. Gorący zwolennik szeroko pojętej automatyzacji procesów IT.

Author's Posts

 • Kurs programowania Java. Część 4: Programowanie obiektowe

  Kurs programowania Java. Część 4: Programowanie obiektowe0

  Ta część kursu Java skupi się na podstawach programowania obiektowego, które jest bardzo ważnym aspektem programowania! Działanie klas i obiektów pozwala modelować świat rzeczywisty, w którym mamy z nimi do czynienia na codzień. Przede wszystkim należy zrozumieć czy jest klasa. W życiu codziennym często słyszymy o towarze wysokiej klasy, na przykład o telewizorze wysokiej klasy. Jest to telewizor, który w domniemaniu posiada pewien zestaw cech – jest

  Czytaj dalej
 • Kurs programowania Java. Część 4: Klasy0

  Działanie klas i obiektów pozwala modelować świat rzeczywisty, w którym mamy z nimi do czynienia na codzień. Przede wszystkim należy zrozumieć czym jest klasa. W życiu codziennym często słyszymy o towarze wysokiej klasy, na przykład o telewizorze wysokiej klasy. Jest to telewizor, który w domniemaniu posiada pewien zestaw cech – jest elegancki, ma dużo funkcji, jest drogi. Mówiąc również o dowolnym telewizorze na myśl przychodzą różne urządzenia,

  Czytaj dalej
 • Kurs programowania Java. Część 3: Pętla for

  Kurs programowania Java. Część 3: Pętla for0

  Zadanie Zaimplementuj klasę TabliczkaMnozenia, która podczas uruchomienia pobierze liczbę N podaną jako jedyny argument, a następnie wypisze na ekran tabliczkę mnożenia liczb od 1 do N. W celu zamiany napisu na zmienną całkowitoliczbową należy użyć składni Integer.parseInt(-), która w wyniku zwraca wartość typu int. Wypisane liczby należy następnie wyrównać w kolumnach z wykorzystaniem metody System.out.printf. Rozwiązanie W tym zadaniu zostanie stworzona w pełni funkcjonalna klasa

  Czytaj dalej
 • Kurs programowania Java. Część 2: Argumenty programu

  Kurs programowania Java. Część 2: Argumenty programu0

  Zadanie W pliku o nazwie Argumenty.java utworzyć klasę z metodą main(-), w któ- rej należy zaimplementować wypisywanie wszystkich argumentów podanych podczas uruchamiania programu. Wypisywanie należy tak zorganizować, że każdy argument będzie wypisany w jednym wierszu oraz na początku tego wiersza będzie liczba porządkowa. Oczywiście program powinien działać dla dowolnej liczby argumentów bez jego modyfikacji. %> java Argumenty Zajecia1 “Fajna JAVA” Argument 1 : ’Zajecia1’

  Czytaj dalej