728 x 90  • Doktoraty wdrożeniowe

    Doktoraty wdrożeniowe0

    Uchwalona 21 kwietnia 2017 roku Ustawa o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw, 27 kwietnia uzyskała formalną akceptację Prezydenta. Kluczową kwestią będącym przedmiotem tych zmian jest wprowadzenie pojęcia tzw. doktoratu wdrożeniowego, czyli tytułu naukowego uzyskanego na podstawie dysertacji, której przedmiotem jest nie tylko oryginalny problem naukowy zdefiniowany i rozwiązany na podstawie studiów

    Czytaj dalej