728 x 90

Czym jest gaz neuronowy?

Czym jest gaz neuronowy?

Wiele jest podejść do tworzenia sieci neuronowych. Jednym z podejść pozwalającym na bieżącą modyfikację ilości neuronów sieci neuronowej jest zaproponowany w 1991 roku algorytm organizacji neuronów, przypominający ruch czasteczek gazu. Nazwany został Gazem Neuronowym (Neural Gas, NG, ). Algorytm cechował swobodny przepływ neuronów, które mogą poruszać się w określonej przestrzeni i z określoną swobodą. Ilość neuronów była dobierana losowo, a kolejne kroki algorytmu polegały na podaniu na wejście wektora cech, sortowania neuronów na podstawie ich odległosci od wektora x w porządku rosnącym, a nastepnie iteracyjna modyfikacje ich wag.

Modyfikacje tego algorytmu, nazwana Rosnącym Gazem Neuronowym (Growing Neural Gas, GNG) zaproponowano w [1]. Algorytm ten pozwalał na konstrukcje sieci neuronowej (zbioru neuronów) z dowolnymi wagami, która później w kolejnych iteracjach algorytmu była poszerzana o kolejne neurony, tak długo, dopóki nie została osiagnieta maksymalna wielkosc sieci, albo inne kryterium zakończenia algorytmu.

Algorytm pozwalał na modyfikownie struktury sieci. Podczas dodawania nowych neuronów, tworzono nowe połączenia pomiedzy odpowiednio dobranymi neuronami, bądź usuwano połaczenia już istniejące. W szczególnych przypadkach możliwe było również usunięcie wybranych neuronów z sieci.

[1]  Fritzke, Bernd. 1993. Growing cell structures – a self-organizing network for unsupervised and supervised learning. Neural networks, 7, 1441–1460.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Inne artykuły

Zapraszamy na WMiI UMK

Studia na Wydziale Matematyki i Informatyki

Nasze szkolenia

iOS11 Design Patterns: szkolenie w Warszawie, 22-24.09.2017


Python – i Ty możesz programować: szkolenie dla nauczycieli, 13-14 września 2017 w Toruniu


Od zera do Apple kodera – szkolenie dla początkujących, 8-10 września 2017 w Warszawie


Xamarin – programowanie wieloplatformowe, 9-10 września 2017 w Toruniu

Ostatnie artykuły

Zapraszamy na UMK