728 x 90

Kurs programowania C# Część Pierwsza

Kurs programowania C# Część Pierwsza

Wstęp
Poniższy artykuł rozpoczyna kurs programowania w języku C# z wykorzystaniem technologii .NET. Na początku kursu skupimy się na podstawowych aspektach programowania w C# prezentując w przykładach możliwości tego języka. C# jest językiem obiektowym zaprojektowanym i stworzonym przez firmę Microsoft. Kod języka jest kompilowany do kodu pośredniego CIL (ang. Common Intermediate Language), który później można uruchomić na różnych maszynach wirtualnych. Język C# jest cały czas rozwijany i w momencie pisania tego kursu był dostępny w wersji 7.
IDE
Do pisania kodu wykorzystamy oprogramowanie Visual Studio 2017, do pobrania ze strony https://www.visualstudio.com
Jest to potężne środowisko do tworzenia oprogramowania konsolowego jak również graficznego.
Istnieją również inne środowiska programistyczne które można wykorzystać do tworzenia oprogramowania.

Do uruchomienia programów napisanych w C# wymagane jest środowisko uruchomieniowe i najczęściej wykorzystywanym w tym celu jest .NET Framework dostarczany przez Microsoft. Aktualnie .NET Framework jest dostarczany razem z systemem Windows i wraz z nim aktualizowany, dlatego najprawdopodobniej uda się nam bez problemów uruchomić aplikację napisaną w C#. Aby sprawdzić jaką wersję .NET mamy zainstalowaną, trzeba przejść do lokalizacji C:\Windows\Microsoft.NET\Framework i sprawdzić listę folderów z wersjami framework’a.

Pierwszy program
Kurs rozpoczniemy od napisania prostego programu, chyba najpopularniejszego program każdego kursu programowania czyli “Hello World”.
Aby to zrobić w Visual Studio wybieramy File -> New -> Project, następnie wybieramy Visual C# i szukamy Console Application. Kiedy już naszym oczom ukaże się kod dopisujemy brakujące linijki tak aby nasz nowy program wyglądał jak na poniższym przykładzie.

using System;
namespace HelloWorld
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Aby uruchomić napisany przez nas program naciskamy klawisz F5 i po chwili otworzy się okno konsoli systemu Windows z napisem Hello World!

Teraz po kolei co znaczy każda linijka kodu:
using System; Zapis ten potrzebny jest nam, aby powiedzieć kompilatorowi, z jakich przestrzeni nazw (prościej mówiąć – wyodrębnionych części bibliotek) dołączonych bibliotek będziemy korzystać. 
static void Main(string[] args) Domyślnie w aplikacjach C# jest to metoda startowa, od której zaczyna się wykonywanie każdego programu. Jest ona statyczna i nie zwraca żadnych wartości,
Console.WriteLine(“Hello World!”); Jest to wywołanie metody WriteLine, znajdującej się w klasie Console, która wypisze na standardowe wyjście podany jako argument tekst „Hello World!”,
Console.ReadKey(); Wywołanie tej metody spowoduje zatrzymanie programu w tym miejscu aż do naciśnięcia dowolnego przycisku, dlatego nasz program wyłączy się dopiero po tym fakcie.

O pozostałych elementach kodu dowiesz się z kolejnych lekcji programowania w języku C#

Źródło obrazu tytułowego: opracowanie własne na podstawie microsoft.com

2 comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

2 Comments

Inne artykuły