728 x 90

Kurs programowania C# Cześć Trzecia

Kurs programowania C# Cześć Trzecia

Stałe to identyfikatory, których dane nie mogą być modyfikowane, są to w pewnym sensie zmienne tylko trochę “okrojone”.. Aby zdefiniować stałą należy użyć słowa kluczowego const. Stała musi być konieczne zainicjowana podczas deklaracji, ponieważ w czasie kompilowania programu kompilator zastępuje wszystkie stałe występujące w kodzie ich wartością. Późniejsze zainicjowanie zmiennej, czyli zmiana jej wartości jest niemożliwe. Aby móc korzystać ze stałej, trzeba ją najpierw zdeklarować, a wygląda to następująco:

const int Stala = 1;

const – informuje kompilator aby traktował ten identyfiaktor jako stałą
int – typ stałej (wymagane)
Stala – nazwa stałej (wymagane)
1 – wartość stałej (wymagane)

Stałe można deklarować w programie na kilka różnych sposobów:

const int Pierwsza = 1 + 2;
const int Druga = 3 * 3;
const int Trzecia = Pierwsza + 4;

Jak widać na powyższych przykładach stałe nie są trudne w użyciu. Jeśli nie miałeś wcześniej styczności z programowaniem zastanawiasz się teraz po co tak naprawdę ich używać w programowaniu, skoro zamiast stałych można używać wartości (np. liczbą 2). Należy pamiętać że powyższe przykłady mają się nijak do skomplikowanych programów które mogą być napisane z wykorzystaniem stałych. Używanie stałych zmniejsza ryzyko pomyłki przy poprawianiu wartości, wystarczy zmienić w jednym miejscu deklaracje stałej a resztę załatwi za nas kompilator.

Nie należy mylić jednak stałych z dyrektywami preprocesora (chociaż w C# nie jest on odrębny od kompilatora), które pozwalają na podmianę wartości w kodzie i skompilowanie kodu tak jakby konkretnych miejscach wstawione były bezpośrednio wartości. Stała daje więcej możliwości, głównie związanych z dostępem do pamięci w jakiej przechowywana jest jej wartość.

Źródło obrazu tytułowego: opracowanie własne na podstawie microsoft.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Inne artykuły