728 x 90

Powszechne kształcenie informatyczne – na start!

Powszechne kształcenie informatyczne – na start!

Zapraszamy wszystkich do uczestniczenia w XIV Konferencji Informatyka w Edukacji”, IwE2017.
Tematem głównym konferencji jest w tym roku: Powszechne kształcenie informatyczne – na start!

Konferencja “Informatyka w Edukacji” ma na celu upowszechnianie, promocję i popularyzację prac naukowych, osiągnięć i planów oraz przykładów dobrej praktyki związanych z edukacją informatyczną, ma istotne znaczenie dla rozwoju metodyki nauczania informatyki.
Jest miejscem spotkań autorytetów z uczelni wyższych, instytucji związanych z edukacją informatyczną i nauczycieli. Dzięki temu pozwala w sposób naukowy rozważać różne aspekty zmian oraz określać ich znaczenie i konsekwencje w praktyce szkolnej.

Cele ogólne Konferencji

Celem konferencji jest wykazanie ścisłego związku informatyki, myślenia algorytmicznego i programowania z wszystkimi dziedzinami nauki oraz opracowanie metodycznych aspektów wprowadzania do szkół i na uniwersytety myślenia komputacyjnego podpartego programowaniem.

1 września 2017 roku wkracza do szkół nowa Podstawa programowa z informatyki wprowadzająca naukę programowania od najmłodszych lat. Poza traktowaniem nauki programowania jako aktywności rozwijającej kreatywność i innowacyjność uczniów w każdej dziedzinie życia, w starszych klasach nauka programowania w ramach przedmiotu informatyka powinna również odgrywać rolę przygotowania do wyboru kariery zawodowej związanej z informatyką, bazującym na solidnych podstawach dziedziny informatyka, która ma swoje teorie i metody, techniki i praktykę.

Cele szczegółowe Konferencji:
Cele szczegółowe konferencji to omówienie, analiza, dyskusja i ocena działań związanych z następująca tematyką:

 • Powszechna nauka programowania oraz światowe trendy w tym zakresie.
 • Metodyczne aspekty wprowadzania programowania od najmłodszych lat.
 • Przykładowe programy nauczania oparte na nowej Podstawie programowej z informatyki.
 • Przykłady dobrych praktyk realizacji nowej Podstawy programowej przedmiotów informatycznych.
 • Miejsce programowania i myślenia komputacyjnego w innych przedmiotach.
 • Matura z informatyki.
 • Metody pracy z uczniem uzdolnionym informatycznie.
 • Kształcenie zawodowe informatyczne.
 • Przygotowanie nauczycieli informatyki do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania.
 • Przygotowanie wszystkich nauczycieli do cyfryzacji szkół.
 • Inicjatywy wspierające rozwój informatyczny szkół, OSE i inne.

Program

W programie Konferencji planowane są wykłady, seminaria, referaty, dyskusje panelowe, warsztaty stacjonarne oraz transmisje przez Internet i webinaria. Materiały dla niektórych aktywności będą umieszczone na platformie moodle i udostępnione wszystkim uczestnikom przed konferencją.

Konferencja trwa trzy dni i odbywa się w terminie 27-29 czerwca 2017 roku. Miejscem Konferencji jest Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, ul. Chopina12/18. Wpłaty za uczestnictwo są opisane na stronie Rejestracja, logowanie i opłaty.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Inne artykuły

Zapraszamy na WMiI UMK

Studia na Wydziale Matematyki i Informatyki

Nasze szkolenia

iOS11 Design Patterns: szkolenie w Warszawie, 22-24.09.2017


Python – i Ty możesz programować: szkolenie dla nauczycieli, 13-14 września 2017 w Toruniu


Od zera do Apple kodera – szkolenie dla początkujących, 8-10 września 2017 w Warszawie


Xamarin – programowanie wieloplatformowe, 9-10 września 2017 w Toruniu

Ostatnie artykuły

Zapraszamy na UMK