728 x 90

Zapraszamy na Forum Przedsiębiorczości – 7 czerwca

Zapraszamy na Forum Przedsiębiorczości – 7 czerwca

To największe na UMK spotkanie naukowców z przedsiębiorcami. Przedstawiciele 10 Wydziałów i ponad 30 firm będą rozmawiali o wspólnych projektach. Zapraszamy w środę 7 czerwca do Auli UMK (9.00-18.00) . FRIWEB zrelacjonuje dla Państwa najważniejsze elementy tego spotkania już w środę. Tymczasem prezentujemy szczegóły nadchodzącego wydarzenia.


Forum to przestrzeń – do spotkań osób kreatywnych, gotowych do podejmowania trudnych, ale opłacanych i przyszłościowych projektów, przestrzeń do rozmów, wymiany kontaktów, do zawiązywania współpracy przy innowacyjnych przedsięwzięciach.

Forum łączy środowisko Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i przedsiębiorców pod hasłem komercjalizacji badań naukowych. Z jednej strony zaplecze naukowo-badawcze naszej Uczelni i kreatywność jej naukowców, z drugiej – firmy gotowe wykorzystać ten potencjał dla rozwoju najnowszych technologii. To okazja do wyartykułowania przez biznes oczekiwań względem świata nauki, ale także poznania zakresu aktualnych badań prowadzonych na UMK i możliwości ich komercjalizacji. Chcemy, aby naukowiec i przedsiębiorca znaleźli wspólny język, zainicjowali proces twórczy, wartościowy poznawczo i korzystny gospodarczo.

Forum realizowane jest w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności +” realizowanego przez AIP UMK i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wystawcy Forum Przedsiębiorczości Akademickiej
(7 czerwca 2017 roku, Aula UMK w Toruniu)
Przedsiębiorstwa:

 1. ABM Space Sp. z o.o.
 2. AlterV
 3. Apator SA
 4. Bacto -Tech sp. z o.o.
 5. Copernicus Computing Sp. z o.o.
 6. Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM
 7. Fortraco International
 8. Geofizyka Toruń SA
 9. GP Chem sp. z o.o.
 10. Grupa Adamed SA
 11. Icotera Sp. z o.o.
 12. InnoNEST sp. z o.o.
 13. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
 14. IT Util Sp. z o.o.
 15. Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
 16. KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.
 17. Krajowa Spółka Cukrowa SA
 18. Mobica Limited Sp. z o.o.
 19. MPW MED. INSTRUMENTS sp. z o.o.
 20. MSU Publishing sp. z o.o.
 21. Nano-implant sp. z o.o.
 22. Neurodio sp. z o.o.
 23. Nokia
 24. PESA SA
 25. PGNiG SA
 26. Politech Sp. z o.o.
 27. SEP Innovation sp. z o.o.
 28. Syntex Technologies sp. z o.o.
 29. Szpital Specjalistyczny Matopat (Grupa TZMO)
 30. Toruński Park Technologiczny
 31. Vobacom sp. z o.o.
 32. YouArtMe Sp. z o.o.
 33. Zakład Genetyki i Onkologii Molekularnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy
 34. Zaptech sp.j. Sobańscy

Wydziały UMK:

 1. Biologii i Ochrony Środowiska
 2. Chemii
 3. Farmacji
 4. Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 5. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii
 6. Matematyki i Informatyki
 7. Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 8. Nauk o Zdrowiu
 9. Nauk o Ziemi
 10. Prawa i Administracji

PROGRAM FORUM
9.00
Uroczyste rozpoczęcie Forum oraz wykład inauguracyjny prof. Jerzego P. Łukaszewicza pt. „NCBiR 2017 – nowe szanse dla współpracy nauki i biznesu”

10.00 – 10.55
Prezentują się:

 1. Krajowa Spółka Cukrowa,
 2. Apator SA,
 3. IT Util sp. z o.o.,
 4. PGNiG SA/Geofizyka Toruń SA,
 5. Bacto -Tech sp. z o.o.,
 6. Nano-implant sp. z o.o.,
 7. Fortraco Interntional,
 8. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
 9. Wydział Nauk o Ziemi.

11.00 – 12.00
Panel pt. „Wdrażania innowacji i realizacji projektów B+R”
Moderator: Witold Jankowiak (AIP UMK)
Paneliści: dr hab. Janusz Janiszewski (Higher sp. z o.o.), dr Jacek Adamski (Lewiatan Business Angels), Marek Dondelewski (Innonest sp. z o.o.), Maciej Krużewski (KPAI), Jacek Błażejewski(Grant Thornton).

12.05 -13.00
Prezentują się:

 1. Vobacom sp. z o.o.,
 2. Nokia,
 3. Mobica Limited sp. z o.o.,
 4. ABM Space sp. z o.o.,
 5. Copernicus Computing sp. z o.o.,
 6. Icotera sp. z o.o.,
 7. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 8. Wydział Matematyki i Informatyki.

13.05 – 14.00
Prezentują się:

 1. Neurodio sp. z o.o.,
 2. AlterV,
 3. FILOFARM Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy,
 4. Zakład Genetyki i Onkologii Molekularnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy,
 5. MPW Med.Instruments,
 6. Szpital Specjalistyczny Matopat,
 7. Grupa Adamed SA,
 8. Wydział Farmacji,
 9. Wydział Nauk o Zdrowiu.

14.00 – 14.45
Przerwa

14.50 – 15.45
Prezentują się:

 1. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
 2. YouArtMe sp. z o.o.,
 3. PESA SA,
 4. MSU Publishing sp. z o.o.,
 5. Wydział Prawa i Administracji,
 6. InnoNEST sp. z o.o.,
 7. Sep Innovation sp. z o.o.,
 8. Toruński Park Technologiczny.

15.50 – 16.45
Prezentują się:

 1. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,
 2. Klimat Solec sp. z o.o.,
 3. GP Chem sp. z o.o.,
 4. Zaptech sp.j. Sobańscy,
 5. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii,
 6. Politech sp. z o.o.,
 7. Syntex Technologies sp. z o.o.,
 8. Wydział Chemii.

16.50
Zakończenie Forum – Dr Marcin Kilanowski (Dyrektor AIP UMK)

17.00 – 18.00
Konkurs dla spółek spin-off/spin-out
Jury konkursu (między innymi): dr Jacek Adamski (Lewiatan business Angels), Marek Dondelewski (Innonest sp. z o.o.), Maciej Krużewski (KPAI), Dr Marcin Kilanowski (AIP UMK)
Zwycięzcy konkursu zostanie przyznana nagroda JM Rektora w wysokości 5.000 zł.

Spotkania towarzyszące (odbywają się w salce konferencyjnej, równolegle do prezentacji): 10.00 – 10.55 spotkanie z Januszem Janiszewskim pt. Biznes 4.0 czyli o tym, kogo zastąpi, a kogo nie zastąpi robot 13.05 – 14.00 spotkanie z Jackiem Adamskim nt. najczęstszych błędów popełnianych przez ubiegających się o wsparcie Lewiatan Business Angels

Źródło obrazu tytułowego: aip.umk.pl

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Inne artykuły